Tag Archives: แม่น้ำถัวเจียง

ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
20,900.-

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (บินตรง) ชมที่มาของฉาก..อวตาร 5 วัน 4 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย (บินตรง) หุบเขาเสียดฟ้า ดินแดนเทพนิยายจีน ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร
วันที่ : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 58
ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
24,900.-

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ภูผาอวตาร (บินตรง) 6 วัน 5 คืน

เที่ยวฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : พ.ค. - ก.ค. 58