Tag Archives: เมืองฟ่งหวง

ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
24,900.-

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ภูผาอวตาร (บินตรง) 6 วัน 5 คืน

เที่ยวฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : พ.ค. - ก.ค. 58
ถ้ำประตูสวรรค์, จางเจียเจี้ย
26,900.-

ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน

เที่ยวฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : 01-06, 06-11, 10-15 พ.ค. 58