Tag Archives: หอฟ้าเทียนถาน

กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง
17,999.-

ทัวร์มหานครปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน

เที่ยวปักกิ่ง สถานที่เที่ยวสำคัญ... 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
วันที่ : 07-12, 14-19, 21-26 พ.ค. 58 / 28 พ.ค.-02 มิ.ย. 58 / 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 มิ.ย. 58
กำแพงเมืองจีน,-จีน
29,900.-

ทัวร์เมืองจีน ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน [TG]

เยือน 3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน”จัตุรัสเทียนอันเหมิน, หอฟ้าเทียนถาน, ตลาดรัสเซีย, สนามกีฬารังนก, ถนนหวังฟู่จิ่ง
วันที่ : 30 ธ.ค.57 – 03 ม.ค. 58