Tag Archives: หวังฟู่จิ่ง

กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง
17,999.-

ทัวร์มหานครปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน

เที่ยวปักกิ่ง สถานที่เที่ยวสำคัญ... 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
วันที่ : 07-12, 14-19, 21-26 พ.ค. 58 / 28 พ.ค.-02 มิ.ย. 58 / 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 มิ.ย. 58