Tag Archives: วัดหลิงฉวน

Dazu-Rock-Carvings-1xaibw2
31,900.-

ทัวร์เมืองจีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน BY FD

ชม 2 มรดกโลก ... เมืองอู่หลง & เมืองต้าจู๋ ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ TRANSFORMERS 4 ถ้ำฝูหยงต้ง..งามดั่งจิตรกรจากสรวงสวรรค์มาแกะสลักจารึกไว้บนโลกนี้
วันที่ : 28 ธ.ค.57 - 1 ม.ค. 58
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า
28,999.-

ทัวร์เมืองจีน ตามรอย..ทรานฟอร์เมอร์ 4 มหานครฉงชิ่ง อุทยานหลมฟ้า

อู่หลง มรดกโลกถ้ำฝูหยง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) ชมอลังการโชว์ Impression Wulong ของจางอวี้โหมว
วันที่ : 30 ธ.ค.57 – 4 ม.ค. 58