Tag Archives: ลี่เจียง

เมืองโบราณลี่เจียง, ลี่เจียง
34,900.-

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

เที่ยวคุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ : 11-16 เม.ย. 59
ภูเขาหิมะมังกรหยก, จีน
24,900.-

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ชมความงามของเทือกหิมะมังกรหยก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด
วันที่ : 08-13, 16-21 มิ.ย. 58
ภูเขาหิมะมังกรหยก, จีน
18,900.-

ทัวร์เมืองจีน บินตรง…ลี่เจียง ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน BY MU

เยือน มณฑลยูนนาน นำท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ และภูเขาหิมะ สัมผัสมนต์ขลังเมืองโบราณกลางหุบเขา...ต้าหลี่
วันที่ : 4-8, 18-22 พ.ย. 57, 2-6, 16-20, 30 ธ.ค.57 - 3 ม.ค. 58