Tag Archives: พระราชวังต้องห้ามกู้กง

กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง
16,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย 5 วัน 4 คืน
วันที่ : มิ.ย. 58