Tag Archives: ทัวร์จางเจียเจี้ย

ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
19,999.-

ทัวร์จางเจียเจี้ย (เจาะลึก..พักหรู 5 ดาว) เที่ยวครบไฮไลท์ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย แบบเจาะลึก เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ : เม.ย.-มิ.ย. 59
อวตาร, จางเจียเจี้ย
21,999.-

ทัวร์จางเจียเจี้ย…เจาะลึก ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย แบบเจาะลึก เที่ยวครบไฮไลท์ พักหรู 5 ดาว 1 คืนที่ฉางซา สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ : 15-20, 17-22, 24-29 มี.ค. 59 / 31 มี.ค.-05 เม.ย. 59
ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
20,900.-

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (บินตรง) ชมที่มาของฉาก..อวตาร 5 วัน 4 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย (บินตรง) หุบเขาเสียดฟ้า ดินแดนเทพนิยายจีน ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร
วันที่ : 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 58
ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
24,900.-

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ภูผาอวตาร (บินตรง) 6 วัน 5 คืน

เที่ยวฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : พ.ค. - ก.ค. 58
ถ้ำประตูสวรรค์, จางเจียเจี้ย
26,900.-

ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน

เที่ยวฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : 01-06, 06-11, 10-15 พ.ค. 58
ถ้ำประตูสวรรค์, จีน
17,999.-

ทัวร์อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน [FD]

เที่ยวอวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
วันที่ : ก.ค.-ส.ค. 58
ถ้ำประตูสวรรค์, จางเจียเจี้ย
20,900.-

ทัวร์อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (ก.ย.-ต.ค. 58)

เที่ยวอวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ
วันที่ : ก.ย.-ต.ค. 58
อวตาร, จางเจียเจี้ย
24,900.-

ทัวร์ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

เที่ยวฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : 05-10 พ.ค. 58
Zhangjiajie-National-Forest-Park-7

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ประเทศจีน เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ใน มณฑลหูหนาน ประเทศจีน และถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1982 เป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย ที่สูงขึ้นฟ้า กว่า 3,000 ยอด