Tag Archives: ทัวร์คุนหมิง

เมืองโบราณลี่เจียง, ลี่เจียง
34,900.-

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

เที่ยวคุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ : 11-16 เม.ย. 59
ภูเขาหิมะมังกรหยก, จีน
24,900.-

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ชมความงามของเทือกหิมะมังกรหยก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด
วันที่ : 08-13, 16-21 มิ.ย. 58