Tag Archives: ถํ้าหวงหลงต้ง

อวตาร, จางเจียเจี้ย
21,999.-

ทัวร์จางเจียเจี้ย…เจาะลึก ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย แบบเจาะลึก เที่ยวครบไฮไลท์ พักหรู 5 ดาว 1 คืนที่ฉางซา สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ : 15-20, 17-22, 24-29 มี.ค. 59 / 31 มี.ค.-05 เม.ย. 59