Tag Archives: ถ้ำหวงหลงต้ง

ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
19,999.-

ทัวร์จางเจียเจี้ย (เจาะลึก..พักหรู 5 ดาว) เที่ยวครบไฮไลท์ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย แบบเจาะลึก เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ : เม.ย.-มิ.ย. 59