Tag Archives: ถนนโบราณจินหลี

พระโพธิสัตว์ผู่เสียน, เฉิงตู
43,900.-

ทัวร์เฉินตู ธาราแห่งสวรรค์ จิ่วไจ้โกว หวงหลง ง้อไบ๊ หลวงพ่อโตเล่อซาน 8 วัน 7 คืน

เที่ยวเฉินตู เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า ชมความงามของอุทยาน 2 แห่ง จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วันที่ : 14-21 ต.ค. 58