Tag Archives: ถนนโบราณจินหลี่

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, เฉินตู
31,999.-

ทัวร์เฉินตู 2 อุทยาน มรดกโลก (จิ่วจ้ายโกว – หวงหลง) 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเฉินตู 2 อุทยาน มรดกโลก (จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง) ธาราแห่งสวรรค์ "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" + หวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน"
วันที่ : 11-16, 12-17 เม.ย. 59
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก, จิ่วไจ้โกว
37,900.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ซงผิงกวน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเฉิงตู ชม 2 อุทยานสวรรค์ ธาราแห่งสวรรค์ "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" "อุทยานซุนผิงโกว" สวรรค์บนดิน 6 วัน 5 คืน
วันที่ : 16-21, 20-25 ต.ค. 58
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, เฉินตู
29,999.-

ทัวร์อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว สีสัน ...อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ 6 วัน 5 คืน
วันที่ : 11-16, 26-31 ส.ค. 58 / 09-14, 16-21 ก.ย. 58 / 07-12, 14-19 ต.ค. 58