Tag Archives: ถนนหวังฝู่จิ่ง

กำแพงเมืองจีน,-จีน
29,900.-

ทัวร์เมืองจีน ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน [TG]

เยือน 3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน”จัตุรัสเทียนอันเหมิน, หอฟ้าเทียนถาน, ตลาดรัสเซีย, สนามกีฬารังนก, ถนนหวังฟู่จิ่ง
วันที่ : 30 ธ.ค.57 – 03 ม.ค. 58