Tag Archives: ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ลิฟท์แก้วไป่หลง, จางเจียเจี้ย
19,999.-

ทัวร์จางเจียเจี้ย (เจาะลึก..พักหรู 5 ดาว) เที่ยวครบไฮไลท์ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย แบบเจาะลึก เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ : เม.ย.-มิ.ย. 59
อวตาร, จางเจียเจี้ย
21,999.-

ทัวร์จางเจียเจี้ย…เจาะลึก ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจางเจียเจี้ย แบบเจาะลึก เที่ยวครบไฮไลท์ พักหรู 5 ดาว 1 คืนที่ฉางซา สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ : 15-20, 17-22, 24-29 มี.ค. 59 / 31 มี.ค.-05 เม.ย. 59
ถ้ำประตูสวรรค์, จางเจียเจี้ย
26,900.-

ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน

เที่ยวฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร สุดทึ่ง !! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย
วันที่ : 01-06, 06-11, 10-15 พ.ค. 58