Tag Archives: ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เมืองโบราณลี่เจียง, ลี่เจียง
34,900.-

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

เที่ยวคุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ : 11-16 เม.ย. 59