Tag Archives: ชุดฮันบก

เกาะนามิ, เกาหลี
14,900.-

โปรแกรมทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER SUMMER SNOW SEPTEMBER’ 14 IN KOREA

บริการด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง ลำใหญ่ 272 ที่นั่ง ที่นั่งแบบ 2-3-2 นอนซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM BBQ KOREA เนื้อ หมู ไก่ ปลาหมึก เติ่มไม่อั้น
วันที่ : ตลอดเดิอน กันยายน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, เกาหลี
16,900.-

โปรแกรมทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER SUMMER SNOW AUGUST’14 IN KOREA

บริการด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง ลำใหญ่ 272 ที่นั่ง ที่นั่งแบบ 2-3-2 นอนซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM BBQ KOREA เนื้อ หมู ไก่ ปลาหมึก เติ่มไม่อั้น
วันที่ : ตลอดเดือน สิงหาคม