Tag Archives: จิ่วไจ้โกว

พระโพธิสัตว์ผู่เสียน, เฉิงตู
43,900.-

ทัวร์เฉินตู ธาราแห่งสวรรค์ จิ่วไจ้โกว หวงหลง ง้อไบ๊ หลวงพ่อโตเล่อซาน 8 วัน 7 คืน

เที่ยวเฉินตู เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า ชมความงามของอุทยาน 2 แห่ง จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วันที่ : 14-21 ต.ค. 58
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, เฉินตู
29,999.-

ทัวร์อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว สีสัน ...อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ 6 วัน 5 คืน
วันที่ : 11-16, 26-31 ส.ค. 58 / 09-14, 16-21 ก.ย. 58 / 07-12, 14-19 ต.ค. 58