Tag Archives: จางเจียเจี้ย อวตาร

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1982 เป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย ที่สูงขึ้นฟ้า กว่า 3,000 ยอด