วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

five-colored-lake-jiuzhaigou-2-_1228928275

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

จิ่วจ้ายโกว มีพื้นที่อย่างน้อย 240 ตารางกิโลเมตร ขณะที่องค์กรด้านการอนุรักษ์บางแห่งกำหนดให้มีพื้นที่ 600-700 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่เพิ่มเข้ามา 400 – 600 ตารางกิโลเมตร ระดับความสูงจะแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่
Zhangjiajie-National-Forest-Park-7

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ประเทศจีน เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ใน มณฑลหูหนาน ประเทศจีน และถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน
West_Lake

วีดีโอท่องเที่ยวทะเลสาบซีหู

ทะเลสาบซีหูคือไข่มุกแห่งเมืองหางโจวเมืองเอกมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สวยงามมาก มีลักษณะสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา น้ำในทะเลสาบใสสะอาดงดงาม เขื่อนไป๋และเขื่อนซู เสมือนเข็มขัดเขียวสองเส้นลอยอยู่ในทะเลสาบ
c6afa198e1aedb5fdb2b143a71c4e483d3b43193

วีดีโอท่องเที่ยวผู่ถ่อซาน

ผู่ถ่อซาน ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาด ผู่ถ่อซาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีมากมายดั่งเม็ดทรายในมหานที พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า
PudongNight6412

วีดีโอท่องเที่ยวหอไข่มุก

หอไข่มุกตะวันออก เป็นหอที่ตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้า อันงดงามของเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกตะวันออก ของเซี่ยงไฮ้เป็นหอที่มีการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร

วีดีท่องเที่ยววัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี ค . ศ . 1876
summer-palace

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ตั้งอยู่ในบริเวณปักกิ่ง อยู่ในทำเลใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งมีระยะทางห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร จัดไดว่าเป็นพระราชวังที่มีพื้นที่โดยประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร
สุสานทหารม้า, ซีอาน

วีดีโอท่องเที่ยวสุสานจิ๋นซี

สุสานจิ๋นซีเริ่มก่อสร้างในสมัยฉินสื่อหวง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก
กำแพงเมืองจีน, จีน

วีดีโอท่องเที่ียวกำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) เป็นกำแพงลักษณะป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของคนจีนสมัยโบราณ กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่นักท่อง เที่ยวรู้จักกันในปัจจุบันไดัมีการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก
จัตุรัสเทียนอันเหมืน, จีน

วีดีโอท่องเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมินมีลักษณะโอบล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของ จัตุรัส มีธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดพลิ้วไหว อยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส มีอนุสาวรีย์วีรชนตั้งอยู่ตอนกลางจัตุรั